โอเอซิส ซีเวิลด์

ฝึกโลมา โลมาปากขวด กับโลมาพันธุ์หัวบาก การให้อาหาร เรียนรู้การบังคับโลมา คลิกชมวีดีโอ