สีลอยขึ้นข้างบน

หยดสีที่อุณหภูมิห้องลงระหว่างถ้วยสองใบที่ครอบกัน สีจะตกลงข้างล่าง ครั้งที่สองหยดสีที่ร้อน สีจะลอยขึ้นข้างบนแทน คลิกชมวีดีโอ