พลังจิตสั่งกระป๋อง (การถ่ายเทพลังงาน)

สามารถสั่งกระป๋องให้หยุดหรือแกว่งได้ คลิกชมวีดีโอ