โรเบิร์ต ฟุลตัน (Robert Fulton)
   โรเบิร์ต ฟลุตัน เป็นวิศวกรชาวอเมริกัน ผู้ที่ได้ประดิษฐ์เรือกลไฟสำเร็จเป็นลำแรกของโลก เขาได้ศึกษาศิลปะ แต่ไม่นานก็หันมาเป็นวิศวกร ในปี ค.ศ. 1800 เขาได้สร้างเรือดำน้ำ นอติลุส และเรือกลไฟ ชื่อ เคลอมอนต์ ของเขาได้ถูกปล่อยลงน้ำในปี ค.ศ. 1807