เสียบปลั๊กสายทีวี (ไฟฟ้าสถิต)

นำกระป๋อง 2 ใบ ติดกับแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ที่วางไว้หน้าจอทีวี ระหว่างกลางของกระป๋องมีที่เปิดกระป๋องแขวนอยู่ เมื่อเสียบปลั๊กทีวี จะเกิดอะไรขึ้น

1. ที่เปิดกระป๋องจะแกว่งไปมา

2. ที่เปิดกระป๋องจะเฉียงออกทางด้านหน้า

3. ที่เปิดกระป๋องจะหมุน

คลิกชมวีดีโอ