เรียงน๊อต

ให้เรียงน๊อตใหม่โดยต้องเรียงน๊อตอันใหญ่ สามตัวติดกัน และน๊อตตัวเล็ก สามตัวติดกัน โดยการย้ายแต่ละครั้ง ต้องย้ายเป็นคู่ติดกันเสมอ คลิกชมวีดีโอ