เรน(Christopher Wren)
          ในคราวที่เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ในกรุงลอนดอน เมื่อ ค.ศ. 1666 อาคารนำนวนมากได้ถูกลำลายลง ในจำนวนนี้มีโบสถ์ เซนต์พอล รวมอยู่ด้วย คริสโตเฟอร์ เรน สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษในสมัยนั้น ได้รับเชิญให้ สร้างโบสถ์เซนต์พอลขึ้นใหม่

         เรน เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และศาสตราจารย์ทางดาราศาสตร์ เขาได้มาเป็นสถาปนิก เมื่อปี ค.ศ.1662 เมื่อเขาได้ออกแบบหอสวดมนต์ สำหรับวิทยาลัยเพมบรูคเคมบริดจ์ การสร้างโบสถ์เซนต์พอลใหม่ กินเวลาจากปี ค.ศ. 1675-1710 เรนยังได้ออกแบบวัดต่างๆ อีก 52 แห่ง แทนวัดที่ไหม้ไปในมหาอัคคีภัยครั้งนั้น เขายังได้วางโครงสร้างกรุงลอนดอนใหม่ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ในบรรดางานชิ้นอื่นๆ ของเขาก็มี แฮมพ์ตัน คอร์ท เฉพาะส่วนที่ค่อนข้างจะทันสมัย และโรงพยาบาลที่เชลสี และกรีนิช ศพของเรนได้ฝังอยู่ที่โบสถ์เซนต์พอลที่เขาออกแบบสร้างขึ้นใหม่นั่นเอง.