บนหมา

 

 


      ติดสินบนหมาเพื่อขอหวย  ด้วยทองขนาด 3 บาท  คลิกชมวีดีโอ