น้ำในแก้วหายไป


      ตัดผ้าอ้อมเด็กเป็นชิ้น นำไปใส่ไว้ในถ้วย ใส่น้ำลงไป หงายแก้ว น้ำหายไปหมด คลิกชมวีดีโอ