มอเตอร์ไซด์แบบฟรีสไตน์

ในวีดีโอ แสดงท่าการกระโจน ของมอเตอร์ไซด์แบบฟรีสไตล์จากเนินขึ้นไปสูง 30 ถึง 35 ฟุต มีหลายท่า อาทิเช่น ซุปเปอร์แมนจับเบาะ และท่าปล่อยมือ เป็นต้น ที่สำคัญต้องควบคุมคันบังคับไม่ให้ส่ายไปมา คุณจะได้เห็นตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์อย่างดียิ่ง

คลิกครับ (windows media 2.2 MB)

คลิกดูวีดีโอ

หรือ คลิกดูได้ที่

http://youtu.be/aUgG5np8nS8