เวลารถไฟ

ความสับสนเกี่ยวกับเวลาเป็นอันตรายมากกับการเดินทางโดยรถไฟ บ่อยครั้งที่รถไฟวิ่งชนกัน เพราะแต่ละท้องถิ่นมีเวลาเป็นของตนเอง ซึ่งไม่ตรงกับเวลาของท้องถิ่นอื่น ในที่สุดการรถไฟจึงต้องตั้งเวลามาตรฐานของตนเองขึ้น เรียกว่า เวลารถไฟ ต่อมาปี 1883 รัฐบาลของอเมริกาจึงได้จัดตั้งเวลามาตรฐานขึ้น คลิกครับ (windows media 1.6 MB)

คลิกดูวีดีโอ

หรือ คลิกดูได้ที่

http://youtu.be/YX4L3pL13cI