ปล่อยนกเจาะลูกลูกโป่งสวรรค์

ออกแบบกลไกให้นกสามารถเจาะลูกโป่งสวรรค์ให้ได้ถึง 10 ใบ คลิกชมวีดีโอ