ไข่เก่า ไข่ใหม่ ดูได้อย่างไร

 

ลองเขย่าดู หรืออาจจะดูลักษณะของไข่แดง และไข่ขาว คลิกชมวีดีโอ