ระบบสัมผัสกับอุณหภูมิ

 

มือข้างหนึ่งจุ่มลงในน้ำอุ่น อีกข้างจุ่มในน้ำเย็น เลื่อนออกมาจุ่มลงในแก้วน้ำธรรมดา เราจะมีความรู้สึกร้อนเย็นที่แตกต่างกัน คลิกชมวีดีโอ