โมเมนตัมและความหมาย

โมเมนตัม และความหมาย ของ อ. สิทธิชัย ปิ่นกาญจนโรจน์ จำนวน 16 แผ่น คลิกครับ คลิกค่ะ PDF

 คลิกครับ
 บรรยายความคิดเห็นผ่านทาง Facebook