คลื่นวิทยุ

 

แผ่นใสคลื่นวิทยุ ของ อ.อธิพงศ์ สุริยา จำนวน 8 แผ่น คลิกค่ะ PDF