คลื่นเสียง

 

 

ของ อ.สิทธิชัย ปิ่นกาญจนโรจน์ อธิบายการเกิดเสียง ลักษณะของเสียง อัตราเร็ว ความเข้ม ความถี่ และพฤติกรรมของเสียง ในแผ่นใสนี้ ท่านจะได้พบกับปรากฏการณ์ดอปเปอร์ และเสียงดนตรีแบบต่างๆ จำนวน 41 แผ่น คลิกค่ะ PDF