กลศาสตร์ของไหล

 

 

อุทกพลศาสตร์ หลอดการไหล สมการต่อเนื่อง ฟลักซ์มวล แบร์นูลี แรงยกของปีกเครื่องบิน โศกนาฎกรรมของนักแข่งรถ ไอตัน เซนา ของ อ.ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ จำนวน 26 แผ่น คลิกค่ะ PDF