การเคลื่อนที่บนระนาบ

แผ่นใส powerpoint จำนวน 13 แผ่น คลิกค่ะ PDF ของ ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ