ชั่งน้ำหนักช้างทั้งตัว

 

ให้ช้างยืนอยู่บนแพ และดูว่าจมไปเท่าไร ต่อจากนั้นให้ช้างเดินออก และให้คนยืนเข้าไปแทนหลายๆคน จนแพจมไปเท่ากับของเดิม นำคนทั้งหมดไปชั่งจะได้น้ำหนักช้าง คลิกครับ