กายกรรมสมดุล

ทรงตัวอยู่บนท่อที่กลิ้งไปมาได้ คลิกครับ