วิธีการติดฟิลม์กันแดดในรถยนต์ (มี 2 ตอน)

ตอนที่ 1/2

คลิกครับ

ตอนที่ 2/2

ขั้นตอนและวิธีการติดฟิล์ม แบ่งแผ่นฟิล์มตามความโค้งของกระจก ชนิดของฟิล์ม อุปกรณ์ในการติดฟิล์ม คลิกครับ