แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้โลกร้อนได้อย่างไร

จำนวนของแก๊สเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากมีการปฎวัติอุตสาหกรรม ในวีดีโอ มีเรื่องราว เกี่ยวกับ วัฎจักรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ คลิกครับ