แทงแก้สนุ๊ก

ออกแบบเครื่องมือไปแทงลูกขาว ให้โดนลูกสีที่กำหนดไว้ให้ได้ คลิกครับ