แผ่นอะคีลิก แขวนบนเลื่อยจิ๊กซอร์

แขวนแผ่นสีขาวที่หมุนได้อย่างอิสระกับจิ๊กซอร์ ก่อนเปิดจิ๊กซอร์ ให้ตั้งแผ่นอะคีลิกไว้ด้านบน เมื่อเปิดสวิทซ์จิ๊กซอร์ จะเกิดอะไรขึ้น 1. แผ่นอะคีลิกจะตั้งอยู่ได้โดยไม่ล้ม 2. แผ่นอะคีลิคจะเกิดการหมุน 3. จะเกิดการแกว่งซ้ายทีขวาที (การเคลื่อนที่แบบ SHM) คลิกครับ