โบลลิ่งเลนโค้ง

ปล่อยลูกโบว์ลิ่งไปตามเลนโค้ง ให้ล้มพินมากที่สุด คลิกครับ