ดมผ่านลูกโป่ง

นำวัสดุกลิ่นต่างๆใส่ไว้ในลูกโป่งที่เป่าจนพอง เมื่อดมผ่านลูกโป่ง ท่านสามารถได้กลิ่นได้ เพราะอะไร ? คลิกครับ