ลูกเต๋าสั่งได้

ประดิษฐ์กลไกเมื่อปล่อยลูกเต๋า ทำให้ลูกเต๋าพลิกไปในด้านที่กำหนดได้ คลิกครับ