ดูดน้ำไม่ขึ้น (แรงดันอากาศ)

ดูดน้ำจากแก้วด้วยหลอด 2 หลอด หลอดหนึ่งอยู่ในแก้ว อีกหลอดอยู่นอกแก้ว ดูดยังไงก็ไม่ขึ้น คลิกครับ