สีสรรของพลุ

เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ของสารเคมี เช่น เผาดีเกลือจะได้สีฟ้า เผาบอแรกซ์ได้สีเขียวเป็นต้น คลิกครับ