ฟันขวด

ไท อชิร ฟันขวด 7 ขวดที่เรียงกันในแนวเดียวกันให้ขาดได้ภายในดาบเดียว คลิกครับ