หมุนน้ำดับเทียน

สร้างกลไกให้น้ำพุ่งออกมา และสามารถดับเทียนจำนวน 8 เล่ม ทื่อยู่รอบๆ ให้ได้ คลิกครับ