ไวกิ้งคนหยิบของ (การเคลื่อนที่แบบ SHM)

แขวนคนด้วยเส้นเชือกในแนวดิ่ง แกว่งคนให้ไปหยิบของให้ได้ตามที่กำหนดไว้ คลิกครับ