งานดินเหนียว

 

ช่างปั้นแสดงการปั้น ชั้นเทพ เป็น ช้าง ม้าลาย เรือ วัด และอื่นๆอีกมากมาย คลิกครับ