ปล่อยลูกโป่งลงหลุม

 

ยิงลูกโป่งในแนววิถีโค้งให้ลงในภาชนะที่กำหนดไว้ คลิกครับ