เกลือ

เล่นเกม หาเกลือให้ได้ 1 กิโลกรัม ภายในเวลา 3 ชั่วโมง ใช้เกลือทำไอศกรีม และทำแป้งจากเกลือ คลิกครับ