รถพลังลูกโป่ง 1/2

มี 2 ตอน

 

คลิกครับ

ตอนที่ 2/2

แรงดันอากาศ

 

แข่งขันรถพลังลูกโป่ง ให้วิ่งได้ระยะไกลสุด คลิกครับ