เครื่องให้จังหวะ Metronome

หากวางเครื่องให้จังหวะ 3 อัน ที่สั้นไม่เท่ากัน บนแผ่นไม้ และนำไปวางไว้บนกระป๋อง จะเกิดอะไรขึ้น 1. แกว่งพร้อมกัน 2. แกว่งเร็วขึ้น 3. ค่อยๆหยุดลงทีละเครื่อง คลิกครับ