ใช้ทิชชู่กู้แอปเปิ้ล

 

ใช้กระดาษทิชชู่ นำผลแอปเปิ้ลที่ลอยน้ำอยู่ในตู้ออกมา โดยมือห้ามสัมผัสกับน้ำ และลูกแอปเปิ้ล จะทำได้หรือไม่ เพราะกระดาษทิชชู่ เมื่อโดนน้ำแล้วเปื่อย คลิกครับ