เปลือกไข่รับน้ำหนัก

วางถาดลงบนเปลือกไข่ที่เรียงกันหลายใบ ใช้หนังสือเล่มหนาๆ วางไว้ด้านบน ทับกันหลายเล่ม เปลือกไข่ไม่แตก สามารถรับน้ำหนักได้ 8 ถึง 9 กิโลกรัม คลิกครับ