ดึงไม่ให้เชือกขาด

ใช้หลักของความเฉื่อย โดยดึงเชือกด้านล่างอย่างรวดเร็ว ทำให้เชือกด้านบนไม่ขาด คลิกครับ