เสียงดนตรีจากอุปกรณ์ต่างๆ

 

ใช้ไฟสร้างเสียง เหวี่ยงสายยางให้เกิดเสียง และเสียงเพลงจากเปลวไฟ คลิกครับ