รูปร่างของเสียง

 

ตะโกนเสียงดังๆ ลงบนถ้วยที่โรยเกลืออยู่บนแผ่นยาง เกลือจะเต้นตามจังหวะของเสียง และจัดตำแหน่งเป็นรูปต่างๆ คลิกครับ