เทคโนโลยี การ tracking

เทคโนโลยีนี้ทำให้แสงสามารถวิ่งตามวัตถุได้ คลิกครับ