จุดโฟกัสของเสียง

ลูกโป่งบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีผลทำให้เสียงที่ผ่านลูกโป่งถูกโฟกัสไปยังจุดเดียว คลิกครับ