ลิ้นกับรสชาติอาหาร

แตะรสเปรี้ยว และ หวาน ของอาหาร ไว้ตามตำแหน่งต่างๆของลิ้น คลิกครับ