แรงเสียดทาน

ตอนที่ 1-2

คลิกค่ะ

ตอนที่ 2-2

คลิกค่ะ

 

นำหนังสือหนา 2 เล่ม มาซ้อนหน้ากันทุกๆแผ่น หลังจากนั้น ดึงหนังสือสองเล่มที่ซ้อนกันนี้ออกจากกัน จะไม่สามารถดึงออกได้ ในวีดีโอนำไปยกน้ำหนักชิงช้าบวกกับคน ได้อย่างสบาย