แรงลอยตัว

พับกระดาษเป็นปีกเครื่องบิน วางไว้หน้าพัดลม กระดาษจะยกตัวสูงขึ้น เกิดจากแรงยก คลิกค่ะ