แรงดูดจากไฟฟ้าสถิต

คลิกค่ะ

 

ยิงปืนไฟฟ้าไปที่ผิวของคน ผมของคนที่ถูกยิงจะตั้งขึ้น การเคลือบสีให้ติดกับผิววัสดุได้แน่น ก็ใช้หลักการของไฟฟ้าสถิตได้