แสงโพลาไรซ์

ตอนที่ 1-2

คลิกค่ะ

ตอนที่ 2-2

คลิกค่ะ

 

การทดลองเรื่อง การโพลาไรซ์ของแสง เช่นใช้แผ่นโพลารอยส์ไปกั้นหน้าจอ LCD และลองหมุนแผ่น สามารถควบคุมความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นได้